Föreskrifter om yrkesmässig lagring och hantering av elavfall

NATURVÅRDSVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING

Titel Celex No. Valid from Full text

NFS 2018:11 - Grundföreskrift

Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2018:11) om yrkesmässig lagring och behandling av elavfall som omfattas av producentansvar

Replaces

NFS 2005:10

32012L0019

Last updated: 4 December 2018