Jakttider ses över

Naturvårdsverket arbetar med en översyn av Sveriges jakttider. Mellan den 1 januari och den 31 mars 2019 kan berörda aktörer lämna förslag på ändringar av jakttider.